Sporná řízení


Sporná řízení jsou všechna řízení, která se vedou u různých státních institucí, nebo mezi majiteli práv na označení. Za sporné řízení můžeme považovat například situaci, kdy majitel známky zjistí porušování svých práv třetí stranou, nejčastěji to jsou padělky výrobků, nebo snaha se připodobnit ke konkurenci, tedy parazitovat na její dobré pověsti. Kancelář Macek and Partners zajišťuje veškerý servis při veškerých sporných řízeních a též při vyjednávání s konkurencí ohledně porušování práv.Kancelář Macek and Partners má též rozsáhlé zkušenosti ve vyjednávání s Policí ČR a Celní správou.