Smlouvy


Na přání klienta připravíme veškeré smlouvy, které se týkají průmyslového vlastnictví, nejčastěji jde o převodní listiny, licenční smlouvy, kupní smlouvy a zástavní smlouvy.