Rešerše


Patentová, známková a právní kancelář Macek and Partners poskytuje též rešeršní služby. Provádíme rešerše různých druhů, mezi nejvíce používané žádosti ze strany klientů patří rešerše známkové rešerše, věcné a jmenné patentové rešerše, rešerše k průmyslovým vzorům a rešerše na užitné vzory. Náš rešeršní systém je spolehlivý díky mnohaleté praxi dokážeme spolehlivě určit, zda je výsledek rešerše pozitivní či negativní. Za výsledek rešeršní zprávy ručíme.