Průmyslové vzory (design)


Průmyslový vzor je ochrana vnějšího vzhledu výrobku – designu. Ochrana spočívá zejména ve tvaru výrobku, jeho struktuře, liniích, zdobení, grafice nebo materiálu. Ochrana průmyslovým vzorem zabezpečuje svému vlastníku tu výhodu, že má výlučné právo užívat průmyslový vzor, a především zabránit třetím osobám v užívání bez jeho souhlasu. Též může poskytnout licenci k užívání libovolnému subjektu. Užíváním rozumíme především výrobu či uvedení na trh na území, kde je průmyslový vzor chráněn. Jako u každého průmyslového práva i u průmyslového vzoru platí, že iniciovat přihlášku k podání může pouze původce nebo jeho právní nástupce. Klient může zvolit z následujících možností územního rozsahu ochrany. Základní je národní cesta, kde je možné průmyslový vzor přihlásit pro území konkrétního státu. Další možnost je mezinárodní průmyslový vzor, který se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Na základě této přihlášky lze zapsat až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu v 55 zemích pouze jednou přihláškou. Poslední možnost je cesta evropského průmyslového vzoru (CD – Komunity Design). Ten se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem lze dosáhnout zápisu ve všech členských zemích EU.