Patenty


Patent je ochranný dokument, který je udělen na vynález. Vynález je nejčastěji technické řešení, výrobek, zařízení, postup výroby, chemická látka nebo mixtura. Tým patentové, známkové a právní kanceláře Macek and Partners poskytuje v oblasti patentové ochrany veškeré tyto služby. Standardem je bezplatná konzultace s klientem, kde během konzultace dospějeme k závěru, která forma ochrany řešení je nejvhodnější. Na základě specifikací od klienta provedeme rešerši v patentových databázích s cílem zjistit, zda je řešení nové. Ve spolupráci s klientem vypracujeme samotnou patentovou přihlášku a patentové nároky tak, aby byla ochrana co nejširší a nejkvalitnější. Po podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví zastupujeme přihlašovatele a komunikujeme s Úřadem až do úspěšného udělení patentu na vynález.

Náš interní monitorovací systém nás včas upozorní na úhradu nutných poplatků spojených s Vaším průmyslovým právem.