Patenty


Patent je ochranný dokument, který je udělen na vynález. Vynález je nejčastěji technické řešení, výrobek, zařízení, postup výroby, chemická látka nebo mixtura. Tým patentové, známkové a právní kanceláře Macek and Partners poskytuje v oblasti patentové ochrany tyto služby. Standardem je bezplatná konzultace s klientem kde během konzultace dospějeme k závěru, která forma ochrany řešení je nejvhodnější. Na základě specifikací od klienta provedeme rešerši v patentových databázích s cílem zjistit, zda je řešení nové. Ve spolupráci s klientem vypracujeme samotnou patentovou přihlášku a patentové nároky tak, aby byla ochrana co nejširší a nejkvalitnější. Po podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví zastupujeme přihlašovatele, komunikujeme s Úřadem až do úspěšného udělení patentu na vynález. Realizujeme též přihlášky Evropského patentu a zastupujeme před Evropským patentovým úřadem. Zajistíme podání přihlášky od zahraničí, ať už jako národní přihlášku, nebo mezinárodní PCT přihlášku.

Náš interní monitorovací systém náš včas upozorní na úhradu nutných poplatků spojených s Vaším průmyslovým právem.