Dotace


Zajištujeme dotace pro Vaše průmyslová práva ve formě zpětně získaných nákladů. Díky našim zkušenostem umíme pro klienta najít v této komplikované problematice ideální řešení. Dokážeme se orientovat v aktuálních výzvách a pro klienta vybrat nejvhodnější postup pro získání dotace. Dotace je možné získat na veškerá průmyslová práva, které jsou schopná ochrany. Nejčastěji žádáme o dotace pro klienty, kteří chtějí přihlásit mezinárodní ochrannou známku, nebo průmyslový vzor. Dotace jsou poskytovány skrze ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. O dotační výzvu se mohou ucházet nejčastěji malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců), fyzické osoby, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Jedna ze základních podmínek je, že  projekt musí být realizován mimo Prahu, to znamená že žadatel nesmí mít sídlo v hlavním městě. Obecně platí, že refundace je v rozsahu 40 – 70% z celkově vynaložené částky. Před podáním samotné žádosti je vhodná osobní schůzka, kde Vám vysvětlíme základní principy, které se k dotační žádosti váží.