Naše služby


Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků a služeb na trhu. Ochranné známky jsou nejčastěji firemní loga, slogany, grafika atd. Provádíme kompletní rešerše v rejstříku českých ochranných známek, mezinárodním rejstříku a v rejstříku komunitárních ochranných známek.

Zobrazit více

Patenty

Patent je ochranný dokument, který je udělen na vynález. Vynález je nejčastěji technické řešení, výrobek, zařízení, postup výroby, chemická látka nebo mixtura. 

Zobrazit více

Průmyslové vzory (design)

Průmyslový vzor je ochrana vnějšího vzhledu výrobku – designu. Ochrana spočívá zejména ve tvaru výrobku, jeho struktuře, liniích, zdobení, grafice nebo materiálu.

Zobrazit více

Autorské právo

Autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům.

Zobrazit více

Domény

Na základě našich dlouholetých zkušeností dokážeme posoudit vhodnost domény k registraci, provést rešerši na doménové jméno i kvůli možné kolizi s ochrannými známkami. 

Zobrazit více

Dotace

Zajištujeme dotace pro Vaše průmyslová práva ve formě zpětně získaných nákladů. Díky našim zkušenostem umíme pro klienta najít v této komplikované problematice ideální řešení. 

Zobrazit více

Monitoring

Monitoring ochranných známek ve vztahu ke konkurenci je činnost, která má u našich klientů mimořádnou oblibu. 

Zobrazit více

Označení původu

Náš zkušený tým Vám též zajistí ochranu v oblasti zeměpisného označení a označení původu. 

Zobrazit více

Poradentství

Jako jedna z mála kanceláří v ČR si neúčtujeme konzultace za čas strávený s klientem.

Zobrazit více

Rešerše

Patentová, známková a právní kancelář Macek and Partners poskytuje též rešeršní služby. 

Zobrazit více

Smlouvy

Na přání klienta připravíme veškeré smlouvy, které se týkají průmyslového vlastnictví, nejčastěji jde o převodní listiny, licenční smlouvy, kupní smlouvy a zástavní smlouvy.

Zobrazit více

Soudní řízení

V oblasti průmyslových práv zastupujeme též před soudy. Díky našim znalostem a zkušenostem v soudních řízeních dokážeme pro klienta vždy zajistit nejlepší výsledek.

Zobrazit více

Sporná řízení

Sporná řízení jsou všechna řízení, která se vedou u různých státních institucí nebo mezi majiteli práv na označení. 

Zobrazit více

Užitné vzory

Užitný vzor je tzv. malý patent. U užitného vzoru se na rozdíl od patentů neprovádí průzkum, jestli vyhovuje všem zákonným kritériím. Získání užitného vzoru je často rychlejší a právní ochrana je stejná jako u patentu. 

Zobrazit více