Mgr. Marie Hartmannová

Asistentka patentového zástupce


Mgr. Marie Hartmannová úspěšně ukončila v roce 2016 magisterské studium se zaměřením na právo průmyslového vlastnictví, které studovala na Metropolitní univerzitě Praha. V roce 2017 složila zkoušku patentového zástupce pro Českou republiku a Evropskou unii.

V současné době je Mgr. Marie Hartmannová asistentkou Mgr. Jiřího Macka a v kanceláři se zaměřuje především na zpracování a úpravu patentů a užitných vzorů. Mezi náplň práce rovněž patří komunikace s klienty, s partnerskými patentovými kancelářemi sídlící mimo Českou republiku, s českými a zahraničními úřady, dále také zastupuje Patentovou, známkovou a advokátní kancelář Macek and Partners při různých obchodních příležitostech. Samostatná činnost spočívá především v přípravě sporných řízení, přípravě žalob, což je spojeno s vyjednáváním s protistranou.

Služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.