JUDr. Radka Hunjan Koblihová

Advokátka


JUDr. Radka Hunjan Koblihová absolvovala Právnickou fakultu v roce 2001. V témže roce získala titul doktorky práv v oboru práva občanského obhájením rigorózní práce na téma „Odpovědnost za škodu při prodeji zboží v obchodě s ohledem na předpokládaný vstup České republiky do Evropské unie“. Již po dobu studia Právnické fakulty získávala pracovní zkušenosti v advokátní kanceláři Kříž & Bělina. V roce 2002 absolvovala studijní jazykový pobyt v USA (Colorado). Od roku 2003 pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Sodomka Souček Jindra a Mokrý. V roce 2007 úspěšně absolvovala advokátní zkoušky. Poté výkon advokacie po dobu několika let přerušila z důvodu pracovního poměru v justici, kde se specializovala na problematiku ochrany průmyslových práv a nekalé soutěže a účastnila se mnoha zahraničních konferencí pořádaných Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (dříve OHIM nyní EUIPO) v Alicante pro soudce členských států Evropské unie. V současné době je samostatnou advokátkou.

JUDr. Radka Hunjan Koblihová se specializuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, správního a práva duševního vlastnictví. Ve své praxi se především soustředí na zastupování klientů ve sporech týkajících se ochrany průmyslových práv a ochrany proti nekalé soutěži, v této problematice se rovněž věnuje publikační a lektorské činnosti. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.